Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Beth sy’ mlaen

Allwedd:

Mae tâl archebu o £2.50 pan fyddwch chi’n talu am Achlysuron Byw ar-lein

Lee Gilbert -Live at the Park & Dare
Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth

Lee Gilbert -Live at the Park & Dare

 • Dydd Sul 13 Mawrth 2022 7:00pm
 • Tocynnau - £15.00
 • Gostyngiadau - £12.00
Shirley Valentine
Y Parc a'r Dâr
Achlysuron Cymraeg

Shirley Valentine

 • Dydd Mercher 23 Mawrth 2022 7:00pm
 • Tocynnau - £15.00
 • Gostyngiadau - £12.00
Wedi'i ad-drefnu - An Evening with Shane Williams
Y Parc a'r Dâr
Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn

Wedi'i ad-drefnu - An Evening with Shane Williams

 • Dydd Iau 21 Ebrill 2022 7:30pm
 • Tocynnau - £20.00
Tickledom- An Enchanting Family Musical
Y Parc a'r Dâr
Achlysuron i Blant

Tickledom- An Enchanting Family Musical

 • Dydd Gwener 6 Mai 2022 6:00pm
 • Dydd Sadwrn 7 Mai 2022 2:00pm
 • Tocynnau - £10.00
 • Gostyngiadau - £8.00
 • Tocyn Teulu - £32.00
An Evening With Mal Pope
Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth, Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn

An Evening With Mal Pope

 • Dydd Iau 3 Tachwedd 2022 7:30pm
 • Tocynnau - £15.00
 • Gostyngiadau - £12.00
Mike Bubbins: Throwback.
Y Parc a'r Dâr
Comedi

Mike Bubbins: Throwback.

 • Dydd Iau 16 Mawrth 2023 8:00pm
 • Tocynnau - £19.50
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.