Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Beth sy’ mlaen

Allwedd:

Mae tâl archebu o £2.50 pan fyddwch chi’n talu am Achlysuron Byw ar-lein

JURASSIC WORLD: DOMINION (12A)
Y Colisëwm
Sinema

JURASSIC WORLD: DOMINION (12A)

 • Dydd Mawrth 19 Gorffennaf 2022 6:30pm
 • Dydd Mercher 20 Gorffennaf 2022 6:30pm
 • Tocynnau - £6.50
 • Gostyngiadau - £3.90
 • Teulu o Bedwar - £15.60
LIGHTYEAR (PG)
Y Colisëwm
Sinema

LIGHTYEAR (PG)

 • Dydd Llun 25 Gorffennaf 2022 11:00am R 2:00pm
 • Dydd Mawrth 26 Gorffennaf 2022 11:00am R 2:00pm
 • Dydd Mercher 27 Gorffennaf 2022 2:00pm R 6:00pm
 • Dydd Iau 28 Gorffennaf 2022 11:00am R 2:00pm
 • Tocynnau - £6.50
 • Gostyngiadau - £3.90
 • Teulu o Bedwar - £15.60
School of Naughty Rockers Workshop
Y Colisëwm
Achlysuron i Blant

School of Naughty Rockers Workshop

 • Dydd Mawrth 26 Gorffennaf 2022 10:00am
 • Dydd Mercher 27 Gorffennaf 2022 10:00am
 • Tocynnau - £4.00 gan gynnwys lluniaeth.
Portrait Painting Workshop
Y Colisëwm
Achlysuron i Blant

Portrait Painting Workshop

 • Dydd Mawrth 2 Awst 2022 10:00am
 • Dydd Mercher 3 Awst 2022 10:00am
 • Tocynnau - £4.00 gan gynnwys lluniaeth.
Elvis (12A)
Y Colisëwm
Sinema

Elvis (12A)

 • Dydd Mawrth 2 Awst 2022 6:30pm
 • Dydd Mercher 3 Awst 2022 6:30pm
 • Tocynnau - £6.50
 • Gostyngiadau - £3.90
 • Teulu o Bedwar - £15.60
MINIONS: THE RISE OF GRU (U)
Y Colisëwm
Sinema

MINIONS: THE RISE OF GRU (U)

 • Dydd Llun 8 Awst 2022 11:00am R 2:00pm
 • Dydd Mawrth 9 Awst 2022 11:00am R 2:00pm
 • Dydd Mercher 10 Awst 2022 2:00pm R 6:00pm
 • Dydd Iau 11 Awst 2022 11:00am R 2:00pm
 • Tocynnau - £6.50
 • Gostyngiadau - £3.90
 • Teulu o Bedwar - £15.60
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.