Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi
Cinderella - Nadolig 2023
Y Colisëwm
Panto

Cinderella - Nadolig 2023

 • Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023 Gwe 1 Rhag 2023 1 Rhag 23 7:00pm
 • Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2023 Sad 2 Rhag 2023 2 Rhag 23 2:00pm
 • Dydd Sul 3 Rhagfyr 2023 Sul 3 Rhag 2023 3 Rhag 23 2:00pm
 • Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr 2023 Sad 9 Rhag 2023 9 Rhag 23 2:00pm AD R 6:00pm
 • Dydd Sul 10 Rhagfyr 2023 Sul 10 Rhag 2023 10 Rhag 23 2:00pm
 • Tocynnau - £16.00
 • Gostyngiadau - £13.00
 • Teulu o bedwar - £49.00
 • Grwpiau o 20+ (dim ar-lein) - £9.50
Die Hard (15)
Y Colisëwm
Sinema

Die Hard (15)

 • Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023 Gwe 22 Rhag 2023 22 Rhag 23 7:30pm
 • Tocynnau - £6.50
 • Gostyngiadau - £3.90
 • Tocyn Teulu - £15.60
Home Alone (PG)
Y Colisëwm
Sinema

Home Alone (PG)

 • Dydd Sadwrn 23 Rhagfyr 2023 Sad 23 Rhag 2023 23 Rhag 23 10:00am
 • Tocynnau - £6.50
 • Gostyngiadau - £3.90
 • Tocyn Teulu - £15.60
The Polar Express (U)
Y Colisëwm
Sinema

The Polar Express (U)

 • Dydd Sadwrn 23 Rhagfyr 2023 Sad 23 Rhag 2023 23 Rhag 23 1:00pm
 • Tocynnau - £6.50
 • Gostyngiadau - £3.90
 • Tocyn Teulu - £15.60
Ultimate Floyd
Y Colisëwm
Cerddoriaeth

Ultimate Floyd

A Pink Floyd Tribute
 • Dydd Sadwrn 27 Ionawr 2024 Sad 27 Ion 2024 27 Ion 24 7:30pm
 • Tocynnau - £20.00
Made In Tennessee
Y Colisëwm
Cerddoriaeth

Made In Tennessee

A Night Of Country Music
 • Dydd Sadwrn 10 Chwefror 2024 Sad 10 Chw 2024 10 Chw 24 7:30pm
 • Tocynnau - £23.00
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.