Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Ferdinand (U)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
  • Dydd Gwener 23 Chwefror 2018 2:30pm
  • Dydd Sadwrn 24 Chwefror 2018 2:30pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Annual St. David's Day Concert

Y Colisëwm
Cyngerdd
  • Dydd Sadwrn 3 Mawrth 2018 7:00pm

Balconi - £10.00
Corau - £8.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

The Greatest Showman (PG)

Y Colisëwm
Sinema
  • Dydd Mawrth 6 Mawrth 2018 7:00pm
  • Dydd Mercher 7 Mawrth 2018 7:00pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Telulu - £14.80

Caiff ffi archebu o £2.50 ei hychwanegu at bob archeb ar-lein

The Magic Of Motown

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
  • Dydd Sadwrn 10 Mawrth 2018 8:00pm

-

WEDI GWERTHU ALLAN

Ferdinand (U)

Y Colisëwm
Sinema
  • Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018 11:00am 2:30pm R

Tocynnau - £1.85

Dim ar-lein

The Bachelors

Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth, Digwyddiad y Prynhawn
  • Dydd Mercher 21 Mawrth 2018 1:00pm

Tocynnau - £12.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.