Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Aladdin (PG)

Y Colisëwm
Sinema
 • Dydd Mawrth 6 Awst 2019 2:30pm
 • Dydd Mercher 7 Awst 2019 2:30pm R
 • Dydd Iau 8 Awst 2019 2:30pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Secret Life Of Pets 2 (U)

Y Colisëwm
Sinema
 • Dydd Mawrth 13 Awst 2019 2:30pm
 • Dydd Mercher 14 Awst 2019 2:30pm R
 • Dydd Iau 15 Awst 2019 2:30pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Toy Story 4 (U)

Y Colisëwm
Sinema
 • Dydd Gwener 16 Awst 2019 2:30pm
 • Dydd Sadwrn 17 Awst 2019 2:30pm
 • Dydd Mawrth 20 Awst 2019 2:30pm
 • Dydd Mercher 21 Awst 2019 2:30pm R
 • Dydd Iau 22 Awst 2019 2:30pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

The Lion King (PG)

Y Colisëwm
Sinema
 • Dydd Mawrth 27 Awst 2019 2:30pm
 • Dydd Mercher 28 Awst 2019 2:30pm R
 • Dydd Iau 29 Awst 2019 2:30pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Telulu - £14.80

Caiff ffi archebu o £2.50 ei hychwanegu at bob archeb ar-lein

Concerts & Cakes

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
 • Dydd Mercher 18 Medi 2019 1:00pm

Tocynnau - £4.50

Dim ar-lein

The three Musketeers - a comedy adventure

Y Colisëwm
Comedi
 • Dydd Iau 19 Medi 2019 7:30pm

Tocynnau - £19.00
Gostyngiadau - £17.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.