Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Soul Legends

Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth
  • Dydd Iau 7 Mehefin 2018 7:30pm

Tocynnau - £24.00
Gostyngiadau - £21.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Welsh Wrestling

Y Parc a'r Dâr
Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
  • Dydd Sadwrn 9 Mehefin 2018 7:00pm

Tocynnau - 12.00
Gostyngiadau - £9.00
Tocyn Teulu - £35.000

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Dylan Thomas – Clown in the Moon

Y Parc a'r Dâr
Drama
  • Dydd Iau 14 Mehefin 2018 7:00pm

Tocynnau - 12.00
Gostyngiadau - £10.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Bye Bye Baby - The Story of Frankie Valli & The Four Seasons

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
  • Dydd Gwener 15 Mehefin 2018 7:30pm

Tocynnau - £20.00
Gostyngiadau - £18.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Rhondda Remembers

Y Parc a'r Dâr
Achlysur i'r Gymuned
  • Dydd Sadwrn 16 Mehefin 2018 7:00pm

Cylch - £13.00
Corau - £11.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

RSD Dance Spectaculer

Y Parc a'r Dâr
Achlysur i'r Gymuned
  • Dydd Sadwrn 23 Mehefin 2018 1:00pm 5:00pm

Tocynnau - £8.00
Gostyngiadau - £7.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.