Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Kids Club - Halloween Party. Hocus Pocus (PG)

Y Colisëwm
Sinema
 • Dydd Sadwrn 3 Tachwedd 2018 11:30am R

Tocynnau - £1.85

Dim ar-lein. Swyddfa Docynnnau 03000 040 444

Festival Of Remembrance

Y Parc a'r Dâr
Cyngerdd
 • Dydd Sul 4 Tachwedd 2018 6:30pm

Tocynnau - £7.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

All Shook Up

Y Colisëwm
Achlysur i'r Gymuned
 • Dydd Mercher 7 Tachwedd 2018 7:00pm
 • Dydd Iau 8 Tachwedd 2018 7:00pm
 • Dydd Gwener 9 Tachwedd 2018 7:00pm
 • Dydd Sadwrn 10 Tachwedd 2018 7:00pm

Cylch - £12.00
Corau - £10.00
Gostyngiadau yn yr corau - £9.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Steve Peat: Bikes and Beers

Y Parc a'r Dâr
Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
 • Dydd Gwener 9 Tachwedd 2018 7:30pm

Tocynnau - £18.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Concerts & Cakes

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
 • Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018 1:00pm
 • Dydd Mercher 19 Rhagfyr 2018 1:00pm

Tocynnau - £4.00

Dim ar-lein

We Will Rock You - Schools edition

Y Parc a'r Dâr
Achlysuron Cymraeg
 • Dydd Mercher 21 Tachwedd 2018 7:30pm
 • Dydd Iau 22 Tachwedd 2018 7:30pm

Ticynnau - £8.50
Gostyngiadau - £7.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.