Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Beth sy’ mlaen

Allwedd:

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

One Night In Dublin
Y Colisëwm
Cerddoriaeth

One Night In Dublin

 • Dydd Gwener 18 Mawrth 2022 7:30pm
 • Tocynnau - £22.00
Wedi'i ad-drefnu: The Ultimate Classic Rock Show
Y Colisëwm
Cerddoriaeth

Wedi'i ad-drefnu: The Ultimate Classic Rock Show

 • Dydd Sadwrn 2 Ebrill 2022 7:30pm
 • Tocynnau - £15.00
Wedi'i ad-drefnu: Sweet Caroline
Y Colisëwm
Cerddoriaeth

Wedi'i ad-drefnu: Sweet Caroline

The Ultimate Tribute to Neil Diamond
 • Dydd Gwener 17 Mehefin 2022 7:30pm
 • Tocynnau - £22.00
 • Gostyngiadau - £20.00
Wedi'i ad-drefnu- One Night Of Queen
Y Colisëwm
Cerddoriaeth

Wedi'i ad-drefnu- One Night Of Queen

Gary Mullen & The Works
 • Dydd Iau 23 Mehefin 2022 7:30pm
 • Tocynnau - £19.00
Wedi'i ad-drefnu- 80s Live
Y Colisëwm
Cerddoriaeth

Wedi'i ad-drefnu- 80s Live

 • Dydd Gwener 9 Medi 2022 7:30pm
 • Tocynnau - £25.00
 • 1
 • 2
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.