Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Owen Money's Jukebox Heroes 2 Tour

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
  • Dydd Gwener 11 Mai 2018 7:30pm

Tocynnau - £15.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Service!

Y Parc a'r Dâr
Comedi Drama
  • Dydd Sadwrn 12 Mai 2018 7:30pm

Tocynnau - £10.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Oliver!

Y Colisëwm
Achlysur i'r Gymuned
  • Dydd Iau 17 Mai 2018 7:30pm
  • Dydd Gwener 18 Mai 2018 7:30pm
  • Dydd Sadwrn 19 Mai 2018 2:00pm 7:30pm

Balconi - £12.00
Corau - £10.00
Gostyngiadau un y corau yn unig - £9.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Rock and Roll Revolution by the Bluejays

Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth
  • Dydd Gwener 25 Mai 2018 7:30pm

Tocynnau - £20.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Ned and The Whale

Y Colisëwm
Achlysuron i Blant
  • Dydd Gwener 1 Mehefin 2018 2:00pm

Tocynnau - £5.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

One Night Of Queen - Gary Mullen & The Works

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
  • Dydd Sadwrn 2 Mehefin 2018 7:30pm

Tocynnau - £19.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.