Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Bugsy Malone

Y Colisëwm
Achlysur i'r Gymuned
 • Dydd Mawrth 6 Chwefror 2018 7:00pm
 • Dydd Mercher 7 Chwefror 2018 7:00pm
 • Dydd Iau 8 Chwefror 2018 7:00pm

Tocynnau - £7.00
Gostyngiadau - £5.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Alan Bennett's Talking Heads

Y Parc a'r Dâr
Achlysur i'r Gymuned
 • Dydd Mawrth 6 Chwefror 2018 7:30pm
 • Dydd Mercher 7 Chwefror 2018 7:30pm
 • Dydd Iau 8 Chwefror 2018 7:30pm

Tocynnau - £9.00
Gostyngiadau (Dydd Mawrth yn unig) - £8.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Anything Goes

Y Parc a'r Dâr
Achlysur i'r Gymuned
 • Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018 7:00pm
 • Dydd Mercher 14 Chwefror 2018 7:00pm
 • Dydd Iau 15 Chwefror 2018 7:00pm

Cylch - £9.00/£8.00
Corau - £8.00/£7.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Murder on The Orient Express (12A)

Y Colisëwm
Sinema
 • Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018 7:00pm
 • Dydd Mercher 14 Chwefror 2018 7:00pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Telulu - £14.80

Caiff ffi archebu o £2.50 ei hychwanegu at bob archeb ar-lein

Money For Nothing

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
 • Dydd Gwener 16 Chwefror 2018 7:30pm

Tocynnau - £18.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Cinderella - Colstars

Y Colisëwm
Achlysur i'r Gymuned
 • Dydd Mawrth 20 Chwefror 2018 7:00pm
 • Dydd Mercher 21 Chwefror 2018 2:30pm 7:00pm
 • Dydd Iau 22 Chwefror 2018 7:00pm
 • Dydd Gwener 23 Chwefror 2018 7:00pm
 • Dydd Sadwrn 24 Chwefror 2018 2:30pm 7:00pm

Balconi - £10.00
Corau - 9.00
Gostyngiadau - £9.00/£8.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.