Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Show Dogs (PG)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
 • Dydd Mawrth 31 Gorffennaf 2018 2:30pm
 • Dydd Mercher 1 Awst 2018 2:30pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Solo: A Star Wars Story (12A)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
 • Dydd Mercher 1 Awst 2018 7:00pm 3D
 • Dydd Iau 2 Awst 2018 2:30pm 7:00pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80
Spectol 3D - £1.40

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Incredibles 2 (PG)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
 • Dydd Gwener 3 Awst 2018 2:30pm 7:00pm
 • Dydd Sadwrn 4 Awst 2018 2:30pm
 • Dydd Llun 6 Awst 2018 2:30pm
 • Dydd Mawrth 7 Awst 2018 11:30am R 2:30pm
 • Dydd Mercher 8 Awst 2018 2:30pm 3D 7:00pm 3D
 • Dydd Iau 9 Awst 2018 11:30am 2:30pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80
Spectol 3D - £1.85

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Incredibles 2 (PG)

Y Colisëwm
 • Dydd Gwener 3 Awst 2018 2:30pm
 • Dydd Sadwrn 4 Awst 2018 2:30pm
 • Dydd Llun 6 Awst 2018 2:30pm
 • Dydd Mawrth 7 Awst 2018 2:30pm
 • Dydd Mercher 8 Awst 2018 2:30pm R
 • Dydd Iau 9 Awst 2018 2:30pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Telulu - £14.80

Caiff ffi archebu o £2.50 ei hychwanegu at bob archeb ar-lein

Book Club (12A)

Y Colisëwm
Sinema
 • Dydd Mawrth 7 Awst 2018 7:00pm
 • Dydd Mercher 8 Awst 2018 7:00pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mamma Mia: Here We Go Again (tbc)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
 • Dydd Gwener 10 Awst 2018 7:00pm
 • Dydd Sadwrn 11 Awst 2018 2:30pm
 • Dydd Llun 13 Awst 2018 7:00pm
 • Dydd Mawrth 14 Awst 2018 7:00pm
 • Dydd Mercher 15 Awst 2018 2:30pm 7:00pm
 • Dydd Iau 16 Awst 2018 7:00pm

Tocynnau - £6.70
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14. 80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.