Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Mike Peters presents The Alarm Hurricane Of Change Acoustic Tour 2019

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
  • Dydd Iau 3 Hydref 2019 7:30pm

Tocynnau - £18.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Captain Flinn and The Pirate Dinosaurs: The Magic Cutlass

Y Colisëwm
Achlysuron i Blant
  • Dydd Sadwrn 5 Hydref 2019 2:00pm

Tocynnau - £12.50
Gostyngiadau - £10.50
Tocyn Teulu - £40.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Richard & Adam - The Greatest Songmen

Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth
  • Dydd Sadwrn 5 Hydref 2019 7:30pm

Tocynnau - £19.00
Gostyngiadau - £17.00
VIP Cwrdd a Chfarch - £39.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Blinded by the light (12A)

Y Colisëwm
Sinema
  • Dydd Mawrth 8 Hydref 2019 7:00pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Telulu - £14.80

Caiff ffi archebu o £2.50 ei hychwanegu at bob archeb ar-lein

Ballet Cymru: Romeo a Juliet

Y Parc a'r Dâr
Dawnsio
  • Dydd Mawrth 8 Hydref 2019 7:30pm

Tocynnau - £14.00
Gostyngiadau - £12.00
Grwpiau ysgol - £7.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Art

Y Colisëwm
Comedi Drama
  • Dydd Iau 10 Hydref 2019 7:30pm
  • Dydd Gwener 11 Hydref 2019 1:00pm

Tocynnau - £14.00
Gostyngiadau - £12.00
Grwpiau ysgol (dim ar-lein) - £7.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.