Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

The Glory Of Christmas

Y Parc a'r Dâr
Cyngerdd
 • Dydd Gwener 13 Rhagfyr 2019 7:00pm

Cylch - £8.00
Corau - £7.00
Plant - £4.00/ £3.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Cinderella - Nadolig 2019

Y Colisëwm
Panto
 • Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr 2019 2:00pm 6:00pm
 • Dydd Sul 15 Rhagfyr 2019 2:00pm

Tocyannau - £16.00
Gostyngiadau - £13.00
Teulu o bedwar - £49.00
Grwpiau o 2+ (dim ar-lein) - £9.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Concerts & Cakes

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
 • Dydd Mercher 18 Rhagfyr 2019 1:00pm
 • Dydd Mercher 29 Ionawr 2020 1:00pm
 • Dydd Mercher 18 Mawrth 2020 1:00pm

Tocynnau - £4.50

Dim ar-lein

Cinderella - Christmas 2019

Y Parc a'r Dâr
Panto
 • Dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019 7:00pm
 • Dydd Sadwrn 21 Rhagfyr 2019 2:00pm 6:00pm
 • Dydd Sul 22 Rhagfyr 2019 2:00pm R 6:00pm
 • Dydd Llun 23 Rhagfyr 2019 2:00pm 6:00pm
 • Dydd Mawrth 24 Rhagfyr 2019 10:30am 2:00pm

Tocynnau - £16.00
Gostyngiadau - £13.00
Teulu o Bedwar - £49.00
Grwpiau o 20+ (dim ar-lein) - £9.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Annual Christmas Concert- Cwmbach Male Choir

Y Colisëwm
Achlysur i'r Gymuned
 • Dydd Sadwrn 21 Rhagfyr 2019 7:00pm

Baconi - £12.00
Corau - £10.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

The Polar Express (U)

Y Colisëwm
Sinema
 • Dydd Llun 23 Rhagfyr 2019 12:00pm

Tocynnau - £3.70

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.