Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Treorchy Comprehensive School - Senior Musical Production

Y Parc a'r Dâr
Achlysur i'r Gymuned
 • Dydd Mercher 20 Chwefror 2019 7:00pm
 • Dydd Iau 21 Chwefror 2019 7:00pm

Cylch - £9.00/£8.00
Corau - £8.00/£7.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
 • Dydd Gwener 22 Chwefror 2019 7:00pm
 • Dydd Sadwrn 23 Chwefror 2019 2:30pm
 • Dydd Llun 25 Chwefror 2019 2:30pm
 • Dydd Mawrth 26 Chwefror 2019 2:30pm 3D
 • Dydd Mercher 27 Chwefror 2019 2:30pm 7:00pm
 • Dydd Iau 28 Chwefror 2019 2:30pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80
Spectol 3D - £1.35

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Max Boyce

Y Colisëwm
Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
 • Dydd Gwener 22 Chwefror 2019 7:30pm

Tocynnau - £27.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Snow White & The Seven Dwarfs

Y Colisëwm
Achlysur i'r Gymuned
 • Dydd Mercher 27 Chwefror 2019 2:00pm 7:00pm
 • Dydd Iau 28 Chwefror 2019 7:00pm
 • Dydd Gwener 1 Mawrth 2019 7:00pm
 • Dydd Sadwrn 2 Mawrth 2019 2:00pm 7:00pm

Balconi - £12.00 & £11.00
Corau - £10.00 7 £9.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

The Ramshackles Brilliant Adventure

Y Parc a'r Dâr
Achlysuron i Blant
 • Dydd Gwener 1 Mawrth 2019 2:00pm

Tocynnau - am ddim.

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Tyketto: Strength in Numbers tour

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
 • Dydd Gwener 8 Mawrth 2019 7:30pm

Tocynnau - £21.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.