Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Wedi'i ad-drefnu Dick Whittington

Y Colisëwm
Panto
 • Dydd Gwener 4 Rhagfyr 2020 7:00pm
 • Dydd Sadwrn 5 Rhagfyr 2020 2:00pm R
 • Dydd Sul 6 Rhagfyr 2020 2:00pm
 • Dydd Sadwrn 12 Rhagfyr 2020 2:00pm 6:00pm

Tocynnau - £17.00
Gostyngiadau - £14.00
Teulu o bedwar - £52.00
Grwpiau o 20+ (dim ar-lein) - £10.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Wedi'i ad-drefnu- Dick Whittington

Y Parc a'r Dâr
Panto
 • Dydd Gwener 18 Rhagfyr 2020 7:00pm
 • Dydd Sadwrn 19 Rhagfyr 2020 2:00pm
 • Dydd Sul 20 Rhagfyr 2020 2:00pm R
 • Dydd Mawrth 22 Rhagfyr 2020 2:00pm 6:00pm
 • Dydd Mercher 23 Rhagfyr 2020 2:00pm 6:00pm
 • Dydd Iau 24 Rhagfyr 2020 10:30am 2:00pm

Tocynnau - £17.00
Gostyngiadau - £14.00
Teulu o bedwar - £52.00
Grwpiau o 20+ (dim ar-lein) - £10.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Wedi'i ad-drefnu Robert White: Tank Top Tour 2

Y Colisëwm
Comedi
 • Dydd Gwener 26 Chwefror 2021 7:30pm

Tocynnau - £19.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Wedi'i ad-drefnu: Owen Money's Jukebox Heroes 2 Tour

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
 • Dydd Gwener 5 Mawrth 2021 7:30pm

Tocynnau - £17.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

One Night In Dublin

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
 • Dydd Iau 18 Mawrth 2021 7:30pm

Tocynnau - £22.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Wedi'i ad-drefnu: The Ultimate Classic Rock Show

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
 • Dydd Sadwrn 17 Ebrill 2021 7:30pm

Tocynnau - £15.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
#}

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.