Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

I Have Been Here Before

Y Parc a'r Dâr
Achlysur i'r Gymuned
 • Dydd Mawrth 26 Medi 2017 7:30pm
 • Dydd Mercher 27 Medi 2017 7:30pm
 • Dydd Iau 28 Medi 2017 7:30pm
 • Dydd Gwener 29 Medi 2017 7:30pm

Tocynnau - £8.00
Gostyngiadau -- Dydd Mawrth yn unig - £7.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Milkshake! Live

Y Colisëwm
Achlysuron i Blant
 • Dydd Sadwrn 30 Medi 2017 12:30pm 4:00pm

Tocynnau - 14.50
Plant o dan 2 - £5.00
Plant 2 - 16 - £13.00
Teulu of bedwar - £50.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein.

Barbara Dickson

Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth
 • Dydd Sadwrn 30 Medi 2017 7:30pm

Tocynnau - 22.00

codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein.

Not About Heroes

Y Parc a'r Dâr
Drama
 • Dydd Mawrth 3 Hydref 2017 7:30pm

Tocynnau - £12.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

South Pacific

Y Colisëwm
Achlysur i'r Gymuned
 • Dydd Mercher 4 Hydref 2017 7:00pm
 • Dydd Iau 5 Hydref 2017 7:00pm
 • Dydd Gwener 6 Hydref 2017 7:00pm
 • Dydd Sadwrn 7 Hydref 2017 7:00pm

Tocynnau - £10.00
Gostyngiadau - £8.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Showstopper! The Improvised Musical

Y Parc a'r Dâr
Sioeau Cerdd
 • Dydd Iau 5 Hydref 2017 7:30pm

Tocynnau - £15.00

codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein.

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.