Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Beth sy’ mlaen

Allwedd:

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Wedi'i ad-drefnu: Francis Rossi
Y Parc a'r Dâr
Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn

Wedi'i ad-drefnu: Francis Rossi

I Talk Too Much
 • Dydd Mercher 11 Awst 2021 7:30pm
 • Tocynnau - £30.00
 • Tocynnau Blaenoriaeth - £40.00
 • Tocynnau Blaenoriaeth a Mwy - £75.00
Wedi'i ad-drefnu: The Magic Of Motown
Y Colisëwm
Cerddoriaeth

Wedi'i ad-drefnu: The Magic Of Motown

 • Dydd Sadwrn 18 Medi 2021 8:00pm
 • Tocynnau - £28.00
Wedi'i ad-drefnu: Milkshake! Live
Y Colisëwm
Achlysuron i Blant

Wedi'i ad-drefnu: Milkshake! Live

Milkshake Monkey's Musical.
 • Dydd Sul 10 Hydref 2021 3:30pm
 • Tocynnau - £16.00
 • Plant o dan 2 - £5.00
 • Plant 2 - 16 - £14.50
 • Tocyn Teulu - £56.00
Wedi'i ad-drefnu: An Evening with Shane Williams
Y Parc a'r Dâr
Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn

Wedi'i ad-drefnu: An Evening with Shane Williams

 • Dydd Gwener 22 Hydref 2021 7:30pm
 • Tocynnau - £20.00
Wedi'i ad-drefnu: An Evening With Mal Pope
Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth, Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn

Wedi'i ad-drefnu: An Evening With Mal Pope

 • Dydd Mercher 3 Tachwedd 2021 7:30pm
 • Tocynnau - £15.00
 • Gostyngiadau - £12.00
Wedi'i ad-drefnu: Owen Money's Jukebox Heroes 3 Tour
Y Colisëwm
Cerddoriaeth

Wedi'i ad-drefnu: Owen Money's Jukebox Heroes 3 Tour

 • Dydd Sadwrn 5 Mawrth 2022 7:30pm
 • Tocynnau - £17.50
 • 1
 • 2
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.