O ddydd Llun 19 Chwefror, bydd gan y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Colisëwm oriau agor newydd - bydd modd i bobl alw heibio bob dydd Mawrth rhwng 11am a 2pm.

Bydd llinell archebu'r Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 2pm a 5pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener, ar gyfer cwsmeriaid sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd neu sy'n dymuno siarad ag aelod o garfan y Swyddfa Docynnau.

Defnyddiwch wefan rct-theatres.co.uk i brynu tocynnau lle bo modd.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi
Legally Blonde
Y Parc a'r Dâr
Sioeau Cerdd

Legally Blonde

 • Dydd Mercher 24 Ebrill 2024 Mer 24 Ebr 2024 24 Ebr 24 7:15pm
 • Dydd Iau 25 Ebrill 2024 Iau 25 Ebr 2024 25 Ebr 24 7:15pm
 • Dydd Gwener 26 Ebrill 2024 Gwe 26 Ebr 2024 26 Ebr 24 7:15pm
 • Dydd Sadwrn 27 Ebrill 2024 Sad 27 Ebr 2024 27 Ebr 24 5:00pm
 • Tocynnau - £17.50
Gail Porter: Hung, Drawn and Portered
Y Colisëwm
Comedi

Gail Porter: Hung, Drawn and Portered

 • Dydd Iau 2 Mai 2024 Iau 2 Mai 2024 2 Mai 24 7:30pm
 • Tocynnau - £16.00
Owen Money's Jukebox Heroes 4 - The Final
Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth

Owen Money's Jukebox Heroes 4 - The Final

 • Dydd Sadwrn 4 Mai 2024 Sad 4 Mai 2024 4 Mai 24 7:30pm
 • Tocynnau - £21.50
The Everly Brothers Celebration
Y Colisëwm
Cerddoriaeth

The Everly Brothers Celebration

cyflwynir gan The Bird Dogs
 • Dydd Iau 9 Mai 2024 Iau 9 Mai 2024 9 Mai 24 7:30pm
 • Tocynnau - £24.00
Frankie's Guys
Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth

Frankie's Guys

A Celebration of Frankie Valli & The Four Seasons.
 • Dydd Sadwrn 11 Mai 2024 Sad 11 Mai 2024 11 Mai 24 7:30pm
 • Tocynnau - £25.50
SOUNDING VOICES & BRASS
Y Parc a'r Dâr
Achlysur i'r Gymuned

SOUNDING VOICES & BRASS

 • Dydd Mercher 15 Mai 2024 Mer 15 Mai 2024 15 Mai 24 7:00pm
 • Cylch - £16.00
 • Corau - £14.00
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.