Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Murder On The Orient Express (12A)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
 • Dydd Mercher 24 Ionawr 2018 7:00pm
 • Dydd Iau 25 Ionawr 2018 7:00pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Telulu - £14.80

Caiff ffi archebu o £2.50 ei hychwanegu at bob archeb ar-lein

Jack Jones

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
 • Dydd Mercher 24 Ionawr 2018 7:30pm

Tocynnau - £35.00

codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein.

The Greatest Showman (PG)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
 • Dydd Gwener 26 Ionawr 2018 7:00pm
 • Dydd Mawrth 30 Ionawr 2018 7:00pm
 • Dydd Mercher 31 Ionawr 2018 7:00pm
 • Dydd Iau 1 Chwefror 2018 7:00pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Fame Jnr & Dimensions Performance Academy

Y Colisëwm
Dawnsio, Drama
 • Dydd Sadwrn 27 Ionawr 2018 2:00pm 6:00pm

Tocynnau - £9.00
Plant - £7.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Guys and Dolls (U)

Y Colisëwm
Sinema
 • Dydd Mercher 31 Ionawr 2018 1:00pm R 7:00pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Jumanji: Welcome To the Jungle (12A)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
 • Dydd Gwener 2 Chwefror 2018 7:00pm
 • Dydd Sadwrn 3 Chwefror 2018 2:30pm
 • Dydd Mawrth 6 Chwefror 2018 7:00pm
 • Dydd Mercher 7 Chwefror 2018 7:00pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.