Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Dance Back to Broadway

Y Parc a'r Dâr
Achlysur i'r Gymuned
  • Dydd Mawrth 26 Mehefin 2018 7:00pm
  • Dydd Iau 28 Mehefin 2018 7:00pm

Cylch - £9.00
Corau - £8.00
Gostyngiadau - £7.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Rhondda Rips It Up! Opera Cenedlaethol Cymru

Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth
  • Dydd Mercher 27 Mehefin 2018 7:30pm

Tocynnau - £18.00
Gostyngiadau - £15.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Jools Holland & his Rhythm & Blues Orchestra

Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth
  • Dydd Gwener 29 Mehefin 2018 7:30pm

Tocynnau - £37.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Only Men Aloud

Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth
  • Dydd Sadwrn 30 Mehefin 2018 7:30pm

Tocynnau - £5.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Avengers: Infinity War (12A)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
  • Dydd Gwener 6 Gorffennaf 2018 7:00pm
  • Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf 2018 2:30pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Telulu - £14.80

Caiff ffi archebu o £2.50 ei hychwanegu at bob archeb ar-lein

Explosive Light Orchestra

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
  • Dydd Gwener 6 Gorffennaf 2018 7:30pm

Tocunnau - £18.00
Gostyngiadau - £15.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.