Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Captain Marvel (12A)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
  • Dydd Mawrth 23 Ebrill 2019 7:00pm 3D
  • Dydd Mercher 24 Ebrill 2019 2:30pm 7:00pm
  • Dydd Iau 25 Ebrill 2019 7:00pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80
Spectol 3D - £1.35

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Aliens Love Underpants

Y Colisëwm
Achlysuron i Blant
  • Dydd Mercher 24 Ebrill 2019 1:30pm 4:00pm

Tocynnau - £12.00
Gostyngiadau - £10.00
Teulu o Bedwar - £40.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Captain Marvel (12A)

Y Colisëwm
Sinema
  • Dydd Gwener 26 Ebrill 2019 2:30pm 7:00pm
  • Dydd Sadwrn 27 Ebrill 2019 2:30pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80

Caiff ffi archebu o £2.50 ei hychwanegu at bob archeb ar-lein

Fighting With My Family (12A)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
  • Dydd Sadwrn 27 Ebrill 2019 2:30pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

From The Jam: That's Entertainment Acoustic Tour

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
  • Dydd Mercher 1 Mai 2019 7:30pm

Tocynnau - £25.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mark Beaumont - Around the world in 80 days

Y Parc a'r Dâr
Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
  • Dydd Iau 2 Mai 2019 7:30pm

Tocynnau - £16.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.