Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

The Lego Ninjago Movie (U)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
 • Dydd Gwener 24 Tachwedd 2017 7:00pm
 • Dydd Sadwrn 25 Tachwedd 2017 2:30pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Victoria & Abdul (PG)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
 • Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2017 7:00pm
 • Dydd Mercher 29 Tachwedd 2017 7:00pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Aladdin - Nadolig 2017

Y Colisëwm
Panto
 • Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2017 7:00pm
 • Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2017 2:00pm
 • Dydd Sul 3 Rhagfyr 2017 2:00pm
 • Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr 2017 2:00pm 6:00pm R
 • Dydd Sul 10 Rhagfyr 2017 2:00pm

Tocynnau - 15.50
Gostyngiadau - £12.50
Tocyn Teulu - £48.00

codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Thor: Ragnarok (12A)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
 • Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2017 2:30pm
 • Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2017 7:00pm
 • Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2017 7:00pm
 • Dydd Iau 7 Rhagfyr 2017 7:00pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

The Glory Of Christmas

Y Parc a'r Dâr
Cyngerdd
 • Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2017 7:00pm

Cylch - £8.00
Plant - £4.00
Corau - £7.00
Plant - £3.50

Codir fii bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Annual Christmas Concert

Y Parc a'r Dâr
Cyngerdd
 • Dydd Llun 11 Rhagfyr 2017 7:00pm

Cylch - £6.00
Gostyngiadau - £5.00
Corau - £5.00
Gostyngiadau - £4.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.