Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Mother Goose

Y Colisëwm
Achlysur i'r Gymuned
  • Dydd Gwener 21 Chwefror 2020 7:00pm
  • Dydd Sadwrn 22 Chwefror 2020 2:00pm 7:00pm

Balconi - £12.00/£111.00
Corau - £10.0/£9.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

1917 (15)

Y Colisëwm
Sinema
  • Dydd Mawrth 25 Chwefror 2020 7:00pm
  • Dydd Mercher 26 Chwefror 2020 7:00pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Annual St. David's Day Concert

Y Colisëwm
Cyngerdd
  • Dydd Sadwrn 29 Chwefror 2020 7:00pm

Balconi - £12.00
Corau - £10.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

St. David's Day with Lee Gilbert & Friends

Y Parc a'r Dâr
Cyngerdd
  • Dydd Sul 1 Mawrth 2020 6:00pm

Tocynnau - £12.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Girl On Girl

Y Parc a'r Dâr
Comedi
  • Dydd Gwener 6 Mawrth 2020 7:30pm

Tocynnau - £10.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mike Doyle: Rocking With Laughter

Y Colisëwm
Comedi, Cerddoriaeth
  • Dydd Sadwrn 7 Mawrth 2020 7:30pm

Tocynnau - £16.00
Gostyngiadau - £14..00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.