Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Wedi'i ad-drefnu Robert White: Tank Top Tour 2

Y Colisëwm
Comedi
  • Dydd Gwener 26 Chwefror 2021 7:30pm

Tocynnau - £19.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Wedi'i ad-drefnu: The Ultimate Classic Rock Show

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
  • Dydd Sadwrn 17 Ebrill 2021 7:30pm

Tocynnau - £15.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Wedi'i ad-drefnu: Jesus Christ Superstar

Y Colisëwm
Achlysur i'r Gymuned
  • Dydd Mercher 21 Ebrill 2021 7:00pm
  • Dydd Iau 22 Ebrill 2021 7:00pm
  • Dydd Gwener 23 Ebrill 2021 7:00pm
  • Dydd Sadwrn 24 Ebrill 2021 7:00pm

Tocynnau - £12.00
Gostyngiadau - £10.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Wedi'i ad-drefnu: Sweet Caroline - The Ultimate Tribute to Neil Diamond

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
  • Dydd Gwener 18 Mehefin 2021 7:30pm

Tocynnau - £22.00
Gostyngiadau - £20.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Wedi'i ad-drefnu- One Night Of Queen - Gary Mullen & The Works

Y Colisëwm
Cerddoriaeth
  • Dydd Iau 24 Mehefin 2021 7:30pm

Tocynnau - £19.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Wedi'i ad-drefnu: Francis Rossi: I Talk Too Much

Y Parc a'r Dâr
Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
  • Dydd Mercher 11 Awst 2021 7:30pm

Tocynnau - £30.00
Tocynnau Blaenoriaeth - £40.00
Tocynnau Blaenoriaeth a Mwy - £75.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
#}

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.