Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Manylion Technegol

Theatr y Colisëwm

Dimensiynau'r Llwyfan

Lled (o Wal i Wal) = 33 troedfedd (Tua 14.9 m) Dyfnder (o'r Haearn i'r Wal Gefn) = 19 troedfedd 6 modfedd (Tua 5.85m) Dyfnder y Llwyfan = 9 troedfedd 6 modfedd (Tua 2.85m) Agoriad y Proseniwm = 26 troedfedd (Tua 7.8m) Uchder y Proseniwm = 18 troedfedd 5 modfedd (Tua 5.5m) Lled Adain Chwith y Llwyfan ac Adain Dde'r Llwyfan = 10 troedfedd 4 modfedd (Tud 3.17m) Dyfnder Adain Chwith y Llwyfan ac Adain Dde'r Llwyfan = 20 troedfedd 11 modfedd (Tua 6.13m) Uchder Adain Chwith y Llwyfan ac Adain Dde'r Llwyfan =22 troedfedd 11 modfedd (Tua 6.74m) Uchder Drws y Doc = 9 troedfedd 6 modfedd (Tua 2.95) Lles Drws y Doc = 7 troedfedd 9 modfedd (Tua 2.42m)

Golau

Ion ETC gyda Phylwr Adain a 2 Sgrîn Gyffyrddadwy Raciau Pylu Zero 88 Chilli (2.5k) - 70 o Gylchedau yn gyfan gwbl (gyda Swits)

30 o Gylchredau ar Flaen y Tŷ -
Ochr Dde'r Tŷ - 6 Cylchred
Ochr Chwith y Tŷ - 6 Cylchred To -12 Cylchred
Blaen y Cylch - 6 Cylchred

34 Cylchred ar y Llwyfan
LX 1 - 12 Cylchred
LX 2 - 12 Cylchred
LX 2 - 12 Cylchred
2 Esgynbren ar y naill ochr i'r proseniwm, 6 cylchred bob un
Llinellau DMX - Pob Bar LX USL ar Adain Chwith y Tŷ ac Adain Dde'r Tŷ Llusernau Ar Gael 25 x Source Four zooms 15 - 30 15 x Source Four Junior 25 - 50 24 x Selecon Rama 7 - 50 17 x Par 64 o Ganiau Llawr 25 x Thomas Par 64s 4 x Coda 3 Llawr (500w) 9 x Birdies 2 x Sbotlamp Dilyn Robert Juliet Topaz (1.2k)

Sain

Desg gymysgu ddigidol Allen & Heath Qu 32 System 3k Kv2 sydd ar ochr chwith y Proseniwm, ar ochr dde'r Proseniwm a 2 lenwad ar gyfer y cylch 4 x Monitor Gweithredol RCF 6 x Bocs DI 8 x Stand Meicroffôn 6 x Sm58's 2 x SM57s Cit Drwm Senheiser Llawn

Fforwm

System Techpro Uned sylfaenol ar ochr dde'r proseniwm lle mae modd galw y tu ôl i'r llwyfan. Paciau belt wedi'u lleoli ar ochr chwith y llwyfan, platfform cul, safle sain, safle lx, sbotlamp dilyn, seddi'r gerddorfa.

Systemau Hedfan

2 far LX sydd wedi'u rheoli gan winsh llaw (LX 3 A 4) wedi'u stamptio hyd at 250kg.

Mae LX 1 o dan sgrîn y sinema, sydd wedi'i ddal gan 3 craen cadwyn Loadstar 300kg.

11 o fariau tair llinell cywarch, wedi'u stampio hyd at 100kg a gaiff eu gweithredu o'r platfform cul ar ochr chwith y llwyfan. (argymhellir hedfan deunydd o 6 - 6.5m Lled 9.20m)

*Mae plot hongian wedi'i atodi*

Deunydd sydd ar gael -
2 set o goesau du - 2 set o fframiau du
1 set o dabiau du ar bwli llaw
1 cyclorama du
1 cyclorama gwyn
1 pâr o dabiau melfed coch (cyflymder sengl, 12 eiliad)

Pŵer

Mae SL 63 amp 3 cham wedi'i leoli ar gyfer cwmnïau sydd â llwyfan sy'n troi

Seddi'r Gerddorfa

7m - 3.9m mae lle i 15 o gerddorion yn braf 12 stand Ratt Stand i'r Cyfeilydd 1 piano trydan Casio llawn

*Yn ogystal a hynny, mae piano cyngerdd bach ar lefel y llwyfan*

Ystafelloedd Gwisgo

Ystafell Wisgo 1: Drychau colur gyda golau, silffoedd, rheilen ddillad, Seddi - 9. Ystafell Wisgo 2: Drychau colur gyda golau, silffoedd, rheilen ddillad, Seddi - 6 Ystafell Wisgo 3: Drychau colur gyda golau, silffoedd, rheilen ddillad, Seddi - 12

Mae toiledau a chawod ar y naill ochr o goridor yr ystafell wisgo.

**NODWCH FOD RHAID I UNRHYW GYFARPAR TRYDANOL RYDYCH CHI'N EI DDEFNYDDIO YN Y LLEOLIAD FOD Â THYSTYSGRIF PAT GYFREDOL**

Lawrlwytho Manylion Technegol Theatr y Colisëwm


Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.