Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Y Parc a'r Dâr

Theatr y Parc a'r Dâr
Stryd yr Orsaf
Treorci
CF42 6NL

Mae'r adeilad nodedig hwn yn sefyll uwchlaw gorwel Treorci. Mae ei raglen o achlysuron yn cynnwys cerddoriaeth, comedi, drama ac achlysuron cymunedol. Mae ffilmiau'r sinema 3D ddigidol hefyd yn rhan hanfodol o'r rhaglen.


Sut i Ddod o Hyd i Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci

O'r dwyrain gan ddefnyddio'r M4:
Gadewch yr M4 yng nghyffordd 32 a dilynwch yr A470 i Bontypridd. Wedyn, dilynwch yr arwyddion ar gyfer Cwm Rhondda. (Nodwch: Ar ôl gadael y Porth, dilynwch yr allanfa gyntaf (i'r chwith) yn y gylchfan fach wrth dafarn yr Apollo).

O'r gorllewin gan ddefnyddio'r M4:
Gadewch yr M4 yng nghyffordd 34, dilynwch yr A4119 a'r arwyddion ar gyfer Cwm Rhondda a Treorci ar yr A4058.

Unwaith i chi gyrraedd Treorci, trowch i'r chwith wrth y gyffordd sydd â goleuadau traffig ger tafarn The Stag. Dilynwch yr A4061 ar gyfer Cwm-parc (Station Road) ac mae'r theatr ar y dde, yn syth ar ôl y bont. Dilynwch y troad nesaf i'r chwith sy'n arwain at Dyfodwg Street ac yna trowch i'r chwith er mwyn mynd i'r maes parcio am ddim y tu ôl i Lyfrgell Treorci.


PARCIO

Mae lleoedd parcio am ddim ar gael ym maes parcio Llyfrgell Treorci o flaen Theatr y Parc a'r DârORIAU AGOR THEATR Y PARC A'R DAR

Mawrth-Gwener 2.00pm - 5.00pm

Wyneb yn Wyneb: Yn ystod oriau agor y Swyddfa Docynnau sydd wedi'u rhestru uchod

Dros y Ffôn ar 03000 040 444 dydd Mawrth-dydd Gwener 11.00am - 5.00pm.

CYNLLUNIAU SEDDI

Mae gan Theatr y Parc a'r Dâr awditoriwm â 660 o seddi ar ogwydd yn dechrau yn rhes P yn y seddi gwaelod ac yn symud i fyny i ffwrdd o'r llwyfan. Mae yna ambell i golofn yn yr awditoriwm, ond mae'r rhain yn cael eu marcio'n glir ar y cynllun seddi.

Park Dare Seating Plan 2021 3
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.