Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Newyddion

19 Ionawr 2017

Noson yng nghwmni Frank Vickery

Tocynnau ar werth ar gyfer y noson unigryw yma

Wow, here's a 5 Star Review by Wales Online
19 Rhagfyr 2016

Wow, here's a 5 Star Review by Wales Online

Read the full review here

12 Rhagfyr 2016

Rydyn ni’n hynod o falch o’r adolygiad yma o’n sioe Dick Whittington.

Adolygiad gan Art Scene in Wales ar 12 Rhagfyr 2017.

8 Rhagfyr 2016

4 Sioe Newydd Ar Werth.

High Valley, Rob Beckett, Russell Kane a Wishbone Ash wedi cadarnhau ar gyfer 2017!

9 Tachwedd 2016

Newydd ei gyhoeddi - The Little Mix Experience

Os ydych chi'n ffan o un o'r bandiau gorau i ddod o'r X-Factor, byddwch chi'n dwlu ar The Little Mix Experience.

9 Tachwedd 2016

Trowch y cloc yn ôl gyda'r Bay City Rollers

Les McKeown yn adfywio Rollermania yn Theatr y Colisëwm

28 Hydref 2016

Mae'n Amser Panto - O ydy mae hi!

Di Botcher a Frank Vickery yn sêr yn ein panto traddodiadol i’r teulu, Dick Whittington

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.