Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Newyddion

Newydd ei cyhoeddi  - Ed Byrne
26 Gorffennaf 2017

Newydd ei cyhoeddi - Ed Byrne

Y Parc a'r Dâr, Dydd Sadwrn 20 Ionawr 2018

Newydd Ei cyhoeddi - Jason Manford
22 Mehefin 2017

Newydd Ei cyhoeddi - Jason Manford

Dydd Mercher 9 Mai

30 Mai 2017

Tocynnau ar gyfer pedair sioe newydd ar werth nawr

Rydyn ni newydd gyhoeddi y bydd pedair sioe newydd yn nhymor yr hydref 2017!

Newydd ei gyhoeddi ar gyfer 2018 - The Magic of Motown
10 Ebrill 2017

Newydd ei gyhoeddi ar gyfer 2018 - The Magic of Motown

Perffaith i wrandawyr cerddoriaeth Motown!

10 Ebrill 2017

Tocynnau Rhydian, Richard ac Adam ar werth nawr

Sêr y byd lled-glasurol mewn un sioe arbennig.

14 Mawrth 2017

Jason & The Argonauts – Yn rhan o benwythnos ‘Get Creative’ y BBC.

Tocynnau RHAD AC AM DDIM ar gael ar gyfer yr antur anhygoel hon!

13 Mawrth 2017

Newydd Ei Cyhoeddi - Aladdin

Panto Hudol y Nadolig 2017

Newydd gael ei gyhoeddi - Jack Jones
17 Chwefror 2017

Newydd gael ei gyhoeddi - Jack Jones

Mae’r canwr crwnio o fri yn dod i’r Colisëwm fis Ionawr nesaf.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.