Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Newyddion

5 Chwefror 2018

Newydd ei cyhoeddi - Soul Legends

Y Parc a'r Dâr, Dydd Sadwrn 12 Mai.

Newydd ei cyhoeddi - Service
5 Chwefror 2018

Newydd ei cyhoeddi - Service

Y Parc a'r Dâr, Dydd Sadwrn 12 Ma1

Blwyddyn Newydd Dda i chi!
2 Ionawr 2018

Blwyddyn Newydd Dda i chi!

Croeso i 2018 sy'n llawn dop

Newydd ei cyhoeddi: - One Night Of Queen
8 Rhagfyr 2017

Newydd ei cyhoeddi: - One Night Of Queen

Theatr y Colisëwm,Dydd Sadwrn 2 Mehefin

 Newydd ei cyhoeddi:   Faith -  The George Michael Legacy
8 Rhagfyr 2017

Newydd ei cyhoeddi: Faith - The George Michael Legacy

Theatr y Colisëwm, Dydd Gwener 13 Ebrill

Lawrlwythwch y llyfryn newydd sbon, Ionawr - Mai 2018
9 Tachwedd 2017

Lawrlwythwch y llyfryn newydd sbon, Ionawr - Mai 2018

Sioeau gwych newydd ar werth nawr

20 Medi 2017

Newydd ei cyhoedd The Quireboys

Thaetr y COlisewm Aberdar Dydd Sadwrn 20 Ionawr 2018

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.