Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Newyddion

Newydd ei cyhoeddi-  An Evening with Shane Williams
27 Mehefin 2019

Newydd ei cyhoeddi- An Evening with Shane Williams

Theatr y Colisëwm - Dydd Iau 5 Medi 7.30pm.

Newydd ei cyhoeddi - From The Jam
23 Ionawr 2019

Newydd ei cyhoeddi - From The Jam

That's Entertainment - Acoustic Tour

21 Ionawr 2019

Tyketto - Newydd ei cyhoeddi

Theatr y Colisëwm, Dydd Gwener 8 Mawrth 7.30pm,.

21 Ionawr 2019

Aliens Love Underpants -ar werth nawr

Theatr y Colisëwm, Dydd Mercher 24 Ebrill 1.30pm a 4.00pm.

Welsh Wrestling - Ar Werth Nawr
21 Ionawr 2019

Welsh Wrestling - Ar Werth Nawr

y Parc a'r Dâr, Dydd Gwener 31 Mai 7.00pm.

Newydd ei cyhoeddi- Mark Beaumont
17 Ionawr 2019

Newydd ei cyhoeddi- Mark Beaumont

Dydd Iau 2 Mai -Theatr y Parc a'r Dâr,

Newydd ei cyhoeddi - Ruby Turner
11 Medi 2018

Newydd ei cyhoeddi - Ruby Turner

Theatr y Colisëwm, Dydd Gwener 18 Ionawr 8.00pm.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.