Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Newydd ei cyhoeddi- Dick whittington

3 Chwefror 2020
Newydd ei cyhoeddi- Dick whittington

Yn dilyn y panto llwyddiannus iawn y llynedd, Cinderella, mae’r clychau’n canu ar gyfer cynhyrchiad newydd sbon Theatr RhCT sef Dick Whittington. Dyma sioe Nadolig i dwymo’ch calon a chodi hwyl yr ŵyl.

Ymunwch â’n harwr hoffus a’i gath ffyddlon ar antur hudol ar y cefnforoedd, a chwrdd â llu o gymeriadau lliwgar ar hyd y ffordd!

Mae'r panto traddodiadol hwn yn llawn comedi, effeithiau arbennig hudol, cefndiroedd cain a chast bendigedig - y cyfan sydd ei hangen i greu antur a hanner!


Y Swyddfa Docynnau 03000 040 444

cadw lle ar-lein - Y Colisëwm neu y Parc a'r Dâr.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.