Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Newydd ei cyhoeddi - Ed Byrne

26 Gorffennaf 2017
Newydd ei cyhoeddi  - Ed Byrne

Y  Parc a'r  Dâr, Dydd Sadwrn 20 Ionawr 2018

Mae Ed yn feistr ar bigo'r elfennau chwerthinllyd mewn bywyd bob dydd. Cafodd gredydau di-ri ar y teledu (os ydych chi'n methu rhifo, hynny yw). Dyma rai: Mock The Week, Have I Got News For You, The Graham Norton Show, Live At The Apollo, The One Show, Comic Relief Bake Off 2015, The World’s Most Dangerous Roads  ac, yn ddiweddar, yng nghwmni Dara Ó Briain,  Dara and Ed’s Road to Mandalay yn dilyn o'u camp  Big Adventure ar sianel BBC2.

Oed 16+. Mae’r sioe yn cynnwys peth iaith gref a themâu i oedolion.

Tocynnau

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.