Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Jason & The Argonauts – Yn rhan o benwythnos ‘Get Creative’ y BBC.

14 Mawrth 2017

Beth sy’n digwydd os ydy’r sioe wefreiddiol i blant ‘Jason & the Argonauts’ yn cael ei chynnwys yn rhan o benwythnos ‘Get Creative’ ardderchog y BBC? Antur anhygoel  RHAD AC AM DDIM i blant 7+.

Cyfuniad cyffrous o dduwiau, bwystfilod ac arwyr! Bydd y sioe hon yn cael ei berfformio am y tro cyntaf yn Theatr y Parc a’r Dâr ar Ddydd Gwener 7 Ebrill am 6.00pm. Mae tocynnau yn RHAD AC AM DDIM.  Cadwch eich lle drwy ffonio’r Swyddfa Docynnau  ar 03000 040 444 neu ewch i’r wefan.

Yn ogystal, bydd gweithdy celf a chrefft yn cael ei gynnal am 5.00pm – dim ond ychydig o leoedd sydd ar gael a nid oes modd cadw lle ar-lein. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau i gadw eich lle.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.