Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Mae'n Amser Panto - O ydy mae hi!

28 Hydref 2016

Bydd Di Botcher (Stella, Sky 1) yn chwarae rhan Fairy Bowbells, ein hoff foneddiges panto, Frank Vickery yn chwarae rhan Sarah y Cogydd, Lee Gilbert o RhCT yn chwarae rhan King Rat a Maxwell James yn chwarae rhan ein arwr hoffus Dick Whittington. Bydd yr antur hudol yn sicr o fod yn uchafbwynt i'n tymor Nadolig ni - a'ch Nadolig chi!

Yn llawn comedi, effeithiau arbennig, golygfeydd syfrdanol ac actorion ardderchog - mae gan y sioe ddisglair hon yr elfennau perffaith ar gyfer antur wefreiddiol!

Archebwch eich tocyn ar-lein i gael y seddi gorau yn Theatr y Colisëwm 1-14 Rhagfyr a Theatr y Parc a'r Dâr 18-24 Rhagfyr. Neu, rhowch alwad i'r Swyddfa Docynnau ar 08000 147 111

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.