Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Noson yng nghwmni Frank Vickery

19 Ionawr 2017

Bydd llawer o chwerthin, ychydig o sylwadau pigog a chipolwg prin ar feddyliau dramodydd athrylithgar wrth i Frank, a chast bach o actorion dethol, berfformio darnau sgript-mewn-llaw o rai o'i ddramâu mwyaf cofiadwy yn Theatr y Parc a'r Dâr ar nos Fercher 22 Chwefror 7pm.

Bydd hefyd sesiwn holi ac ateb, felly, os oes gennych unrhyw gwestiwn i'w ofyn i Frank, dyma'ch cyfle chi. I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu tocynnau, cliciwch yma.

Mae'r noson gartrefol yma, yng nghwmni hoff actor a dramodydd Cymru, yn rhan o'r ŵyl sy'n dathlu Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol (‘LGBT’) – sydd hefyd yn cynnwys dangos y ffilm lwyddiannus Pride (15) yn Theatr y Parc a'r Dâr ar ddydd Mercher 8 Chwefrorcliciwch yma.

Pride (15)

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.