Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Tocynnau ar gyfer pedair sioe newydd ar werth nawr

30 Mai 2017
Rydyn ni newydd gyhoeddi y bydd pedair sioe newydd yn nhymor yr hydref 2017!
 


Barbara Dickson

Barbara Dickson yn Theatr y Parc a'r Dâr

Bydd Barbara Dickson, un o gantoresau mwyaf llwyddiannus yr Alban, yn chwarae gig acwstig agos-atoch yn Theatr y Parc a'r Dâr ddydd Sadwrn, 30 Medi.


The Quo Experience

The Quo Experience yn Theatr y Colisëwm

Bydd The Quo Experience yn perfformio caneuon enwocaf band Status Quo ddydd Gwener 10 Tachwedd.


Showaddywaddy

Showaddywaddy yn Theatr y Colisëwm

Awydd dawnsio? Dewch i siglo i rythmau gwallgof band roc a rôl gorau'r byd, Showaddywaddy, yn Theatr y Colisëwm ddydd Iau 19 Hydref.


Crafty's Creepy Castle

Crafty's Creepty Castle yn Theatr y Colisëwm

Arswyd y byd! Mae Crafty's Creepy Castle yn dod â sioe yn llawn ias a hwyl i'r teulu cyfan. Yn ddelfrydol i blant 2-7 oed – yn Theatr y Colisëwm ddydd Gwener 3 Tachwedd.


Barbara Dickson, one of Scotland's most successful singers, plays an intimate acoustic gig at The Park & Dare on Saturday 30 September.

More information & tickets

The Quo Experience Promo Pic Resized
The Quo Experience at The Coliseum

The Quo Experience smash their way through a jam packed set of Status Quo hits on Friday 10 November at The Coliseum.

More information and tickets

Get yourself a-boppin' to the world's greatest rock'n'roll band Showaddywaddy at The Coliseum on Thursday 19 October.

More information & tickets

Crafty's Creepy Castle is brilliant family show and the spookiest trick or treat show ever!  Ideal for 2 - 7 year olds it's at the Coliseum Theatre on Friday 3 November.

More information & tickets

BOOK NOW FOR THE BEST SEATS IN THE HOUSE!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.