Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

4 Sioe Newydd Ar Werth.

8 Rhagfyr 2016

Dechreuwch 2017 gyda'r sioeau newydd sbon yma!

Brad a Curtis Rempel yw'r ddeuawd canu gwlad o Ganada. Maen nhw wedi bod yn berfformiadau ategol i enwogion fel The Shires, Keith Urban, LeAnn Rimes a Reba McEntire. Ond, maen nhw hefyd wedi ennill enw da drostyn nhw eu hunain hefyd.  Byddan nhw'n perfformio yn Theatr y Colisëwm dydd Gwener 10 Chwefror.

HighValley_NEW.jpg#asset:658

 

Rob Beckett - the Mouth of The South. Un o ser Live At The Apollo, Would I Lie To You?, 8 Out Of 10 Cats, a Mock The Week. Bydd e'n perfformio yn Theatr y Colisëwm dydd Sul 19 Mawrth.

 

RobBeckkett-RT-hi-res2.jpg#asset:572


Russell Kane - comedïwr, cyflwynydd, actor, awdur a sgriptiwr - yn enwog am gyflwyno'r rhaglen Live At The Electric ac am ymddangos ar Live At Apollo a Celebrity Juice. Mae ei sioe newydd 'Right Man Wrong Age' yn Theatr y Parc a'r Dâr dydd Sadwrn 22 Ebrill.

Russell-Kane-jpg1.jpg#asset:679 

Wishbone Ash - Ar ôl dros 45 o flynyddoedd ac ar ôl gwerthu miliynau o albymau, maen nhw'n parhau i berfformio eu sŵn gitâr ddeuol eiconig i gynulleidfaoedd ledled y byd. Gallwch eu gweld yn Theatr y Colisëwm dydd Gwener 20 Hydref.

Wishbone-Ash-Andy-Guitar1.jpg#asset:693

Archebwch docynnau ar-lein drwy'r dolenni uchod neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau, 08000 147 111.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.