Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Newyddion

Jack & The Beanstalk
24 Mai 2022

Jack & The Beanstalk

Nadolig 2022

Community Time Capsule Exhibition
18 Mai 2022

Community Time Capsule Exhibition

Treorchy and surrounding areas

Lawrlwythwch y llyfryn newydd sbon, Chwefror  - Mai 2020
18 Ionawr 2022

Lawrlwythwch y llyfryn newydd sbon, Chwefror - Mai 2020

Sioeau gwych newydd ar werth nawr

Newydd ei cyhoeddi Mike Bubbins: Throwback
26 Gorffennaf 2021

Newydd ei cyhoeddi Mike Bubbins: Throwback

Theatr y Parc a'r Dâr, Dydd Iau 17 Mawrth 2022

Newydd ei cyhoeddi Saving Grace gyda Robert Plant a Suzi Dian
19 Chwefror 2020

Newydd ei cyhoeddi Saving Grace gyda Robert Plant a Suzi Dian

Theatr y Colisëwm: Dydd Maercher 18 Mawrth 7.30pm.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.