Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Newyddion

80th Birthday Gala Concert - Wedi cael ei ohirio
13 Hydref 2018

80th Birthday Gala Concert - Wedi cael ei ohirio

Y Colisëwm- Dydd Sadwrn 13 Hydref

Newydd ei cyhoeddi - Ruby Turner
11 Medi 2018

Newydd ei cyhoeddi - Ruby Turner

Theatr y Colisëwm, Dydd Gwener 18 Ionawr 8.00pm.

Dim Modd Prynu Tocynnau Ar-lein Dros Dro
31 Awst 2018

Dim Modd Prynu Tocynnau Ar-lein Dros Dro

8.00am a 2.00pm Dydd Llun 17 Medi

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.