Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Wishbone Ash

ARGUS UK TOUR 2022

Canolfan: Y Colisëwm Dyddiad: 13 Tachwedd 2022 Celfyddydau: Cerddoriaeth
Wishbone Ash
Wishbone ash 1
Wishbone ash 2
Wishbone ash 3
Wishbone ash 4
Wishbone ash 5
Wishbone ash 6
Wishbone ash 7
Wishbone ash
Wishbone Ash crowd

Perfformiadau

  • Dydd Sul 13 Tachwedd 2022 7:30pm

Gyda 2022 yn nodi hanner can mlynedd ers yr albwm eiconig Argus, bydd y chwedlonol Wishbone Ash yn perfformio eu campwaith clodwiw yn ei gyfanrwydd, ynghyd â chaneuon o lawer o’u halbymau poblogaidd eraill.

Dewch i glywed clasuron fel The King Will Come, Throw Down The Sword, Warrior a Blowin’ Free yn swnio mor ffres ag erioed, wedi’u cyflwyno gyda'r sain dwy gitâr sydd wedi dod yn rhan o hanes cerddoriaeth roc.

Yn bendant dyma sioe i beidio â'i cholli!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.