Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Tom Allen : Completely

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Dyddiad: 23 Chwefror 2023 Celfyddydau: Comedi
Tom Allen : Completely

Perfformiadau

  • Dydd Iau 23 Chwefror 2023 8:00pm

Mae Tom Allen wedi symud mas o dŷ ei rieni o'r diwedd, sydd wedi bod yn newyddion da iddo fe, newyddion gwell i siopau adrannol a newyddion gwell fyth ar gyfer ei daith stand-yp ddiweddaraf gan ei fod e'n awyddus i rannu'r hyn sydd wedi digwydd yn ei fywyd yn ddiweddar, gofyn eich barn ar ei wely llysiau a thrafod y protocol o ran gwahodd ffrindiau â phlant i ginio.

Enw cyfarwydd diolch i’w ffraethineb brathog nodweddiadol a’i ddull croch o adrodd stori, mae Tom yn cyflwyno The Apprentice: You're Fired ac yn cyd-gyflwyno Cooking With The Stars a Like Minded Friends, ac mae hefyd yn ymddangos yn rheolaidd ar Bake Off: An Extra Slice a There's Something About Movies.

Gwerthodd taith ddiwethaf Tom dros hanner can mil o docynnau, gan gynnwys ei sioe a werthodd bob tocyn yn The London Palladium lle recordiodd ei sioe arbennig.

“Sharp badinage, sympathetic personal material and – not least – his abundant skills as a raconteur and host.” The Guardian

“a riotous rollercoaster of a set from a skilful stand-up perched on the cusp of major fame" The Evening Standard

“A neatly judged mix of realism and ripe exaggeration delivered at a frantically camp pace." The Times

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.