Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

There Was An Old Lady Who Swallowed a Fly

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Achlysuron i Blant
There Was An Old Lady Who Swallowed a Fly

Cynhyrchiad i Ddathlu 45 mlynedd!

Ysgrifenwyd gan Steven Lee

Cyfarwyddwyd gan Nick Lane

Roedd Yna Hen Fenyw ac fe Lyncodd hi Bryfyn, Oedd rheswm syn dros lyncu'r hen bryfyn???

Wn i ddim, ond mae The People's Theatre Company yn sicr o wybod yr ateb!

Ac fe gewch chi ddod i wybod yr ateb hefyd, trwy ddod i weld un o'r hwiangerddi fwyaf poblogaidd ar lwyfan. Mae hyn oll mewn da bryd i ddathlu 45 mlynedd ers cyhoeddi llyfr gorau Pam Adams!

Mae'r sioe hudolus yma wedi'i hysgrifennu er mwyn i oedolion allu ei mwynhau gyda'u plant. Bydd y sioe yn llawn caneuon cyfarwydd i'w cydgani, cymeriadau lliwgar, a hwyl sy'n codi calon.


A great introduction to the theatre with just the right balance of sitting listening and taking part ★★★★★ – Bristol Guide

Thoroughly entertaining and brilliant fun. ★★★★★ - Patricia Goodwin, What's on Stage

Hyd: 60 munud

Oed 2+

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.