Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

The Wizard of Oz

Achlysur i'r Gymuned
The Wizard of Oz

Dydd Mercher 15 Mai - Dydd Sadwrn 18 Mai

Y Colisëwm

Balconi - £12.00
Corau - £10.00
Gostyngiadau yn y corau yn unig - £9.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Ar werth: Dydd Mawrth 26 Chwefror 11.00am.

Rhowch eich esgidiau coch am eich traed ac ymuno â Bwgan Brain, Dyn Tun, Llew, Dorothy a'i chi bach Toto, wrth iddyn nhw ddilyn y ffordd brics melyn trwy dir hudol Oz. Ond byddwch yn wyliadwrus – mae Gwrach Ddrwg y Gorllewin gerllaw! Bydd yr holl deulu wrth eu boddau â'r sioe gerdd wych yma.


Perfformiadau

  • Dydd Mercher 15 Mai 2019 7:00pm
  • Dydd Iau 16 Mai 2019 7:00pm
  • Dydd Gwener 17 Mai 2019 7:00pm 7:00pm
  • Dydd Sadwrn 18 Mai 2019 2:00pm 7:00pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.