Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

The Three Degrees

Cerddoriaeth
The Three Degrees

Dydd Iau 26 Medi 7.30pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £25.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Taith Dathlu 50 Mlynedd

Gyda'r aelodau gwreiddiol Helen Scott a Valerie Holiday

Mae'r triawd eiconig, byd-enwog yma'n enwog am eu lleisiau dwys, coreograffi manwl gywir a'u cist drysor yn llawn caneuon ysgubol gan gynnwys When will I See You Again, Take Good Care Of Yourself, Year Of Decision, My Simple Heart, Woman In Love a Givin’ up Givin’ In.

Cewch chi ddisgwyl noson anhygoel llawn hudoliaeth a harmonïau hyfryd yn y gyngerdd untro arbennig yma!

Perfformiadau

  • Dydd Iau 26 Medi 2019 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.