Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

The Shee

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Cerddoriaeth
The Shee

Yn ôl The Scotsman mae cerddoriaeth The Shee 'yn bryfoclyd o ffynci', ac mae'n cynnwys cyfansoddiadau newydd ynghyd â chyfoeth o ddeunydd traddodiadol. Mae eu cymysgedd anturus o gerddoriaeth werin Albanaidd, caneuon Gaeleg, a Bluegrass wedi denu clod mawr, ac wedi eu galluogi i berfformio mewn gwyliau fel Caergrawnt a Celtic Connections, ymhlith eraill.

I ddathlu blwyddyn eu dengmlwyddiant, bydd y chwechawd yn perfformio cerddoriaeth o'u halbwm Continuum a ryddhawyd yn 2016. Mae hyn yn cynnwys pedwar darn newydd gwreiddiol a chwe darn comisiwn newydd gan eu hoff gyfansoddwyr gwerin: Andy Cutting, Brian Finnegan, Karine Polwart, Martin Simpson, Kathryn Tickell a Chris Wood.

“Ffrwyth cydweithredu unigryw yw Continuum , a dylai'r sawl a gyfrannodd ato ymfalchïo ynddo” Proper Music.com

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.