Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

The Ramshackles Brilliant Adventure

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Achlysuron i Blant
The Ramshackles Brilliant Adventure

Cynhyrchiad Flossy and Boo a Theatrau RhCT.

Yn dilyn eu sioeau teuluol hynod boblogaidd, Ned and the Whale a The Curiosity Shop, mae Flossy and Boo yn dychwelyd gyda'u ffordd unigryw, hudol a rhyfedd o adrodd storïau.

Pan fyddwn ni'n ifainc, fe ddysgwn ni sawl peth,
ond roedd y Ramshackle yn bobl anaddas, anghyffredin a chymhleth!

Collon nhw'r sgwrs ar sut i ymddwyn,
ar sut i eistedd yn llonydd,

neu sut i yfed yn iawn o gwpan.

Aethon nhw ar anturiaethau i leoedd tu hwnt,

a'u gwallt blêr a'u hwynebau bach brwnt

Taith i'r Aifft,

I'r lleuad am gacen.

Cloddio i gyrraedd Awstralia

Gan ddefnyddio llwy fach bren

Llawn cerddoriaeth ac anrhefn; Ymunwch â theulu'r Ramshackle am gorwynt o antur!

Dyma achlysur rhad ac am ddim i weld camau cychwynnol cynhyrchiad sydd ar y gweill. bydden ni wrth ein bodd i glywed eich syniadau a'ch adborth i'n helpu ni i lunio'r darn newydd o waith yma, a bod yn rhan a'r broses o greu.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.