Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

The Quo Experience

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Cerddoriaeth
The Quo Experience
Dave Crawte Rick
David Wood Francis
Graham Partridge Andy Bown
Tqe 1
Tqe 3
Tqe 4
Tqe 5
The Quo Experience Promo Pic Resized

Paratowch ar gyfer teyrnged heb ei ail i un o fandiau roc gorau Prydain – Status Quo!

Nid band teyrnged arferol yw’r Quo Experience – dyma sioe gyffrous ac egnïol sy’n cynnig cyfle arbennig i brofi sain a golwg band senglau mwyaf y siartiau Prydeinig!

Perfformiad llawn adrenalin sy’n taranu drwy set llawn caneuon gorau Status Quo, gan gynnwys In The Army, Down Down, What You’re Proposing, Whatever You Want a'r Rocking All Over The World yn ogystal â hoff ganeuon y gynulleidfa o’i albymau cynnar.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.