Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

The Polar Express (U)

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Sinema
The Polar Express (U)

Dewch bawb yn llu ar gyfer ein harddangosiad y Nadolig o The Polar Express.

Dewch yn eich pyjamas a'ch gŵn tŷ er mwyn ymuno â ni ar gyfer y ffilm Nadolig boblogaidd yma sy'n dilyn siwrnai anhygoel bachgen ifanc ar drên i Begwn y Gogledd.

Dechreuwch eich dathliadau'r 'Dolig gyda'r ffilm ffantastig yma.

Cofiwch gyrraedd Theatr Y Parc a’r Dâr, Treorci o 11am ymlaen ddydd Sadwrn 30 Tachwedd a bydd cyfle i chi gwrdd â thocynnwr trên y Polar Express!

Yn ystod y prynhawn arbennig yma o hwyl yr ŵyl, bydd cyfle i blant gwrdd â thocynnwr go iawn a chael eich llun wedi’i dynnu cyn gweld y ffilm!

Cofiwch ddod â'ch camerâu a rhannu'ch lluniau ar Facebook gan dagio Theatr Y Parc a’r Dâr, Treorci #ThePolarExpress

Ydych chi'n dod?

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.