Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

The Magic Of The Beatles

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Cerddoriaeth
The Magic Of The Beatles
Magic Of The Beatles 1
Magic Of The Beatles 2
Magic Of The Beatles 7
Magic Of The Beatles 11
Magic Of The Beatles 12
Magic Of The Beatles 14

Mae band teyrnged blaengar y DU ar gyfer The Beatles yn dychwelyd ar ôl galw mawr yn dilyn sioe boblogaidd iawn yn Theatr y Parc a'r Dâr.

Os ydych chi'n chwilio am ddogn dilys a bywiog o 'Beatlemania', yna dyma'r sioe ar eich cyfer chi!

Nid dim ond edrych a swnio fel John, Paul, George a Ringo y mae sêr y sioe helaeth yma. Maen nhw hefyd yn creu'r un cyffro a'r un synnwyr digrifwch hefyd.

50 mlynedd ers i Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band arloesi'r byd, mae'r mae'r daith ddirgel gerddorol hudolus yma'n barod i fynd â chi yn ôl i'r cyfnod aur hwnnw. Gydag un gân ysgubol ar ôl y llall, gan gynnwys Love Me Do, Please Please Me, From Me To You, Help, Hey Jude a Let It Be.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.