Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

The Magic Of Motown

Cerddoriaeth
The Magic Of Motown
Magic Of Motown 1
Magic Of Motown 2
Magic Of Motown 3
Magic Of Motown 4
Magic Of Motown 5
Magic Of Motown 6
Magic Of Motown 14
Mae’r digwyddiad yma wedi dod i ben

Y Colisëwm

Tocynnau - £26.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Dathlu cerddoriaeth cenhedlaeth 

Paratowch ar gyfer y caneuon Motown gorau, gwisgoedd disglair, dawnsfeydd syfrdanol a doniau cerddorol ardderchog. Sioe sy’n dathlu cerddoriaeth Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, The Temptations, The Supremes, The Four Tops, Jackson 5, Lionel Richie a mwy. Eisoes wedi’i mwynhau gan dros 1 miliwn o bobl ledled y byd.

“. . . an incredible cast, dazzling costumes and classic tracks. . . this is a must-see show for all Motown fans” 

“From an era of style and sequins, the show was slick, stylish, smooth and infinitely sexy” 

“. . . spellbinding all the way through”


Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.