Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

The Little MIx Experience

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Achlysuron i Blant
The Little MIx Experience

Os ydych chi’n hoff iawn o un o gystadleuwyr gorau’r X Factor, byddwch yn mwynhau The Little Mix Experience heb os.

Bydd pedair merch dalentog iawn yn talu teyrnged i un o fandiau merched gorau’r DU. Gyda symudiadau dawns gwych, gwisgoedd yn union fel rhai Little Mix a rhai o leisiau mwyaf swynol y DU, bydd y sioe gyfan, sydd yn addas i bob oed, yn llawn egni a chaneuon ysgubol Little Mix.

Bydd llu o ganeuon fel DNA, Wings, Salute, Black Magic, Love Me Like You, Secret Love Song a llawer mwy.

Maen nhw’n edrych fel Little Mix, swnio fel Little Mix, nhw yw’r The Little Mix Experience.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.