Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

The Devil's violin: Stolen

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Digwyddiad y Prynhawn, Adrodd Stori
The Devil's violin: Stolen

Yn y Lolfa

Mae The Devil's Violin yn gwehyddu straeon traddodiadol i mewn i hanesion epig. Mae Stolen yn chwedl am gariad coll, dewrder ac, uwchlaw popeth, gobaith.

Bydd Daniel Morden yn eich tywys chi i'r Tir Nas Dychwelir, a'i ddull adrodd straeon wedi'i wella drwy gyfeiliant hypnotig gan Sarah Moody ac Oliver Wilson-Dickson.

Bydd yr ensemble yn mynd â chi ar daith epig trwy dir breuddwydiol lle byddwch chi'n dod ar draws brenin sydd wedi troi'n garreg, hen wraig sy'n byw yng nghrafanc ceiliog mawr a dyn gwydr sy'n llawn cacwn.

“A scintillating combination of music, sound and story” The Times

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.