Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

The Alternativity

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Comedi
The Alternativity

Flossy and Boo: The Alternativity

Mae'n nesáu at y Nadolig, cyfnod hirach bob blwyddyn, A Flossy a Boo'n mynd i 'ysbryd yr ŵyl'. Gan daflu'u hosanau ar gefn y gadair, Â'u gwallt glas a phinc, maen nhw'n barod am hwyl.

"Ond beth yw'r Nadolig'? Does gyda ni ddim clem!"

Meddai’r ddwy, wrth yfed eu ‘eggnogs’ di-ri. “Bydd raid canfod yr ateb felly dewch draw ym mis Rhagfyr, I ddod o hyd i wir ystyr y Nadolig gyda ni.”

Yn y sioe theatr arddull cabare yma, mae Flossy a Boo yn mynd i'r afael â gŵyl y Nadolig, yr holl lanast a'r pennau tost...

Yn dilyn eu perfformiad ★★★★★ yng Ngŵyl Ffrinj Caeredin, mae Flossy a Boo yn cymryd yr awenau yn The Other Room y Nadolig yma er mwyn dod â sioe feiddgar, chwareus a hollol hurt i chi. Sioe Nadolig sy'n llawn cerddoriaeth a chomedi, ar gyfer oedolion yn unig.

Ar gyfer pobl 15 oed neu'n hŷn

Hyd: tua 1 awr

Wedi'i hariannu'n wreiddiol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Creu Cymru, Theatrau RhCT ac wedi'i chreu mewn cysylltiad â The Other Room Theatre.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.