Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Dick Whittington

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Panto
Dick Whittington

Yn dilyn panto llwyddiannus iawn y llynedd, Cinderella, mae’r clychau’n canu ar gyfer cynhyrchiad newydd sbon Theatr RhCT – ffefryn traddodiadol i'r teulu cyfan, Dick Whittington.

Ymhlith y sêr ar y llwyfan bydd Di Botcher (Stella Sky 1), a bydd ein hoff hen wraig panto Frank Vickery yn chwarae rhan Sarah y Gogyddes. Bydd yr actor lleol Lee Gilbert yn chwarae rhan King Rat a bydd Maxwell James yn chwarae rhan yr arwr hoffus, Dick Whittington. Does dim dwywaith y bydd yr antur hudol hon yn uchafbwynt yr ŵyl i ni – ac i chi!

Ymunwch â Dick a’i gath ffyddlon ar antur hudol ar y cefnforoedd, a chwrdd â llu o gymeriadau lliwgar ar hyd y ffordd! Mae'r panto traddodiadol hwn yn llawn comedi, effeithiau arbennig hudol, cefndiroedd cain a chast bendigedig - y cyfan sydd ei angen i greu antur a hanner!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.