Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Summer of '69

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Achlysur i'r Gymuned
Summer of '69

Yn y Bar Lolfa.

Hanner Sioe. Hanner Gig.

Dyma hanes criw o'r cymoedd sydd wrth eu boddau yn chwarae cerddoriaeth fyw, ond sydd ddim yn cytuno ar unrhyw beth arall! Mae'r sioe yn ein tywys ni ar daith lle mae'r criw yma'n defnyddio cerddoriaeth eu bywydau ac yn dod yn sêr byd enwog yn eu stryd eu hunain.

Mae cwmni Spectacle Theatre a'r band hirsefydlog leol, The Semantics, wedi dod at ei gilydd er mwyn dathlu'r caneuon sydd wedi bod yn rhan o'n bywydau ers y 60au. Dewch i weld a ydych chi'n gwybod y caneuon ac yn sylwi ar y cyfeiriadau at ganeuon enwog - mae'n bosibl eu bod nhw'n rhan o'ch hanes chi.


Oed 14+

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.