Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

St. David's Day with Lee Gilbert & his big band

Cyngerdd
St. David's Day with Lee Gilbert & his big band

Dydd Sul 10 Mawrth 7.30pm

Y Parc a'r Dâr

Tocynnua - £12.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Ynghyd â gwesteion arbennig

Wedi'i gyflwyno gan Shelley Rees Owen


Dewch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn steil!

Yn ôl ar ôl y galw mawr, mae Lee Gilbert a'i fand mawr yn barod i godi'r to gyda dathliad godidog o Ddydd Gŵyl Dewi gyda chymorth rhai o berfformwyr mwyaf talentog Cymru fel Clare Hingott; Tim Morgan, seren y West End; Rachel Stephens; Callum Howells; a disgyblion Ysgol Gyfun Cwm Rhondda.

Cewch ddisgwyl harmonïau perffaith, lleisiau swynol a sain y band mawr ar ei gorau wrth i Lee a'i gwmni anhygoel o gantorion gwadd roi bywyd newydd i emynau a chaneuon gwerin Cymreig, goreuon y Sioeau Cerdd ac anthemau Swing a Phop.

Perfformiadau

  • Dydd Sul 10 Mawrth 2019 7:30pm
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.