Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Special

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Drama
Special

Gan Paul Swift

Mae Special yn stori sy’n ysgogi’r meddwl ac yn cynhesu’r galon ynglŷn â dod o hyd i gyfeillgarwch mewn man anarferol, gyda’r bobl fwyaf annhebygol.


Mae Megan a’i ffrindiau ysgol ar eu ffordd i’r parc lleol i gwrdd â bachgen maen nhw wedi bod yn sgwrsio ag e ar-lein. Ond, dydyn nhw ddim yn cwrdd â’r person maen nhw’n eu disgwyl. Yr hyn sy’n dilyn yw hanes pwerus a theimladwy am gamddealltwriaeth a chyfeillgarwch.


Oedrannau 11+

Mae’r perfformiad yn para un awr.

Gwyliwch y ddrama drwy gyfrwng y Gymraeg yn Theatr y Parc a’r Dâr ddydd Mercher 17 Mai 1.00pm a 7.00pm.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.