Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Soul Legends

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Cerddoriaeth
Soul Legends

Sioe Fwyaf Llawen y Flwyddyn!

Ymunwch â ni ar drên yr enaid am daith fythgofiadwy llawn clasuron cerddorol o'r saithdegau a'r wythdegau.

Mae'r sioe hynod boblogaidd yma'n cynnwys ffefrynnau gan Earth Wind & Fire, Barry White, George Benson, Michael Jackson, Aretha Franklin, James Brown, Tina Turner, Lionel Richie, Wilson Pickett, Sam & Dave a llawer yn rhagor!

Byddwch chi'n clywed cyfres o ganeuon ysgubol gan gynnwys, Respect, Ain’t Nobody, Knock On Wood, Midnight Hour, You’re My First My Last My Everything, River Deep Mountain High, Ain’t No Stopping Us Now, I Feel Good a Get Down On It.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.