Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Showstopper! The Improvised Musical

Sioeau Cerdd
Showstopper! The Improvised Musical
Mae’r digwyddiad yma wedi dod i ben

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £15.00

codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein.

Comedi cerdd digymell o’r math gorau!

 Comedi cerdd West End newydd sbon sydd wedi ennill gwobrau, lle caiff pob perfformiad ei greu o’r newydd. Yn y fan a’r lle, caiff eich awgrymiadau eu troi’n gynhyrchiad sy’n llawn canu a dawnsio ysblennydd. Mae’r canlyniadau’n anrhagweladwy a hynod ddoniol.

 

P’un ai fod well gennych chi Sondheim ar lifft sgïo neu Cole Porter yn Poundland – awgrymwch rywbeth a bydd y Showstoppers yn ei ganu!

 

Oedrannau 14+ 

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
#}

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.