Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Showaddywaddy

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Cerddoriaeth
Showaddywaddy
Showaddywaddy Live 14
Showaddywaddy Live 20
Showaddywaddy Live 21
Showaddywaddy Live 38
Showwaddywaddy 7

Band Roc a Rôl mwyaf y byd. Dyma ddatganiad mawr ond mae Showaddywaddy wedi cyfiawnhau'r teitl hwn am y 4 degawd diwethaf!

Cafodd y band ei ffurfio yn Leicester yn ystod yr 1970au. Mae'r band wedi gwerthu dros 20 miliwn o recordiau ac wedi mynd a'i sioeau ar daith i bedwar ban byd.

Mae ei sioe fyw ddynamig a bywiog yn cynnwys eu caneuon gorau, ac mae nifer ohonynt wedi cyrraedd brig y siartiau ledled Ewrop. Under The Moon of Love, Three Steps to Heaven, Hey Rock & Roll, When, Blue Moon, Pretty Little Angel Eyes a llawer mwy!

Dewch i ymuno a'r parti!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.