Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Service!

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Comedi Drama
Service!

Yn y Bar Lolfa

Gan Gwmni Theatr Clock Tower.

Mae gwactod grym enfawr wedi agor mewn bwyty gwesty pedair seren. Bydd pob aelod o'r staff gweini yn magu cynlluniau dieflig yn erbyn y gweddill mewn brwydr epig i ddod yn rheolwr y gwesty, gan arwain at ganlyniadau chwerthinllyd o ddoniol!

Yn ffres o gyfres o berfformiadau hynod lwyddianus yng Ngŵyl Ymylol Caeredin, mae'r comedi cyflym, di-baid yma'n glasur modern - meddyliwch am 'Fawlty Towers' gyda bradwriaeth!

★★★★★ "Give it a go, you will 100% laugh out loud" Buzz magazine

★★★★★ "I left with my cheeks hurting... their standing ovation was greatly deserved" Young Critics Wales

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.