Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Saving Grace featuring Robert Plant and Suzi Dian

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Cerddoriaeth
Saving Grace featuring Robert Plant and  Suzi Dian

Yn anffodus mae Robert, gyda dealltwriaeth a chytundeb y band, wedi penderfynu gohirio ei ddyddiadau ym mis Mawrth gan ystyried y sefyllfa bresennol. Mae ei dîm rheoli’n awyddus i bwysleisio taw ohiriad yw hyn, gan obeithio bydd dyddiad newydd i’w gyhoeddi’n fuan. Ymddiheuriadau am y siom a plîs byddwch yn amyneddgar wrth i ni geisio trefnu dyddiad newydd. Diolch yn fawr.

Ar werth am 10.00am a'r dydd Iau 20 Chewfror

gyda chefnogaeth

Saving Grace yw cydweithrediad rhwng y cantorion Robert Plant a Suzi Dian, gydag Oli Jefferson (offerynnau taro), Tony Kelsey (mandolin, gitarau bariton ac acwstig) a Matt Worley (banjo, cuatro, gitarau bariton ac acwstig).

Mae’r pum cerddor yn gweithio’n gytgord gogoneddus o’r dechrau i’r diwedd, gan ail-weithio detholiad o fersiynau ganeuon wedi’u casglu o amryw o fannau, gan greu taith gerddorol ar ei ffurf fwyaf cywir.

Mae’r daith hon wedi’i chymryd yn ysbryd gwerthfawrogaeth, cerddoriaeth a gorfoledd: maen nhw’n fand o lawenydd!

“They create the most joyful and atmospheric onstage music I’ve heard in years. Nearly half a century on and my friend continues to break new ground” Bob Harris

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.