Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Russell Kane - Right Man Wrong Age

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Comedi
Russell Kane - Right Man Wrong Age

“Extremely funny” ★★★★ Evening Standard

Wyt ti'n 16 oed, ond eto'n teimlo'n 21? Wyt ti'n 40 oed, ond yn honni bod yn 25? Peidiwch â phoeni, mae hyn yn normal. Does neb yn teimlo'r oedran 'cywir' mewn gwirionedd - dyma un o'r pethau gorau a gwaethaf o fod yn berson go iawn.

Yn y sioe newydd sbon yma, mae Russell Kane yn cyflwyno perfformiad comedi digrif tu hwnt am dyfu i fynu, a thyfu i lawr.

Mae Russell Kane yn enwog fel comedïwr, cyflwynydd, actor, awdur a sgriptiwr, ac wedi ymddangos ar sawl rhaglen y BBC megis Live At The Electric, Live At Apollo, Unzipped a hefyd rhaglenni ITV Celebrity Juice ac I'm A Celebrity Get Me Out of Here! Now! Yn ddiweddar roedd Russell yn teithio'r byd gydag enwogion YouTube er mwyn ffilmio rhaglen goroesi newydd 'Stupid Man, Smart Phone', sydd bellach ar gael ar BBC iPlayer.

Cafodd Russell ei enwebu bedair gwaith ar gyfer yr 'Edinburgh Comedy Awards' cyn ennill y wobr 'Best Show' yn 2010. Yna llwyddodd i fod y comediwr cyntaf erioed i ennill Edinburgh Award a'r Barry Award yn y Melbourne Comedy Festival yn yr un flwyddyn. Cafodd ei ail DVD, 'Russell Kane Live', ei recordio yn Theatr y Vaudeville yn y West End, a'i rhyddhau gan Universal Pictures yn 2015. Mae Russell yn enwog am ei berfformiadau teithiol poblogaidd, ac wedi bod yn gwerthu tocynnau ledled y byd. Ond nawr mae wedi dychwelyd gyda sioe newydd sbon!


"One of the quickest, most stimulating stand-ups in the land” ★★★★The Times

‘…at the top of his game’ The Guardian

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.