Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Rock and Roll Revolution by the Bluejays

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Cerddoriaeth
Rock and Roll Revolution by the Bluejays

Mae'r 'Bluejays' (Enillwyr y National Vintage Award ar gyfer y 'Band Gorau') yn cyflwyno teyrnged wefreiddiol a gwirioneddol i'r oes pan newidiodd cerddoriaeth y byd am byth.

Mae hyn yn llawer mwy na dim ond sioe jiwcbocs. Bydd Rock and Roll Revolution yn mynd â chi ar daith hanesyddol drwy berfformiadau syfrdanol o'r caneuon mwyaf ysgubol. Byddwch chi'n dawnsio drwy'r nos i ganeuon sy'n cynnwys Rock Around The Clock, That's All Right, That'll Be The Day, Tutti Frutti, Summertime Blues, Johnny B. Goode, Stupid Cupid, Wake Up Little Susie, La Bamba, Lipstick On Your Collar ac A Teenager In Love.

Ymhlith yr holl ganeuon ysgubol y mae ffilmiau a chyfweliadau diddorol sy'n datgelu sut newidiodd sŵn yr 1950au y byd am byth!

“A wonderful band!” – Brian May, Queen

“The Bluejays had the room jiving their fluorescent socks off!” – Howard Goodall, Composer

www.thebluejays.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.