Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Robert White - The Tank Top Tour

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Comedi
Robert White - The Tank Top Tour

Syfrdanodd Robert y beirniaid a'r gwylwyr fel ei gilydd gyda’i berfformiad comedi craff, a llwyddodd i ddod yn ail yng nghystadleuaeth ‘Britain's Got Talent’ eleni.

Ef yw’r unig ddigrifwr hoyw, sy’n chwarter Gymro, ac sydd â syndrom Asperger, yn y maes gomedi. Drwy ei amseru perffaith, ei ddull perfformio, a’i sgiliau adrodd yn y fan a'r lle, llwyddodd i ennill Gwobr Malcolm Hardee ar gyfer Gwreiddioldeb Comig.

Bu’n codi edmygedd yn aml gan feirniaid a chynulleidfaoedd yn ystod ei berfformiadau yng Ngŵyl Ymylol Caeredin, a thrwy hynny yn ennill calon Prydain. Mae ei berfformiadau digrif dros ben wedi cael eu gwylio dros 6 miliwn o weithiau ar YouTube!

"You're very unique, you're very quirky, very funny, very naughty, Robert, which we like!" Simon Cowell

"A monumental achievement...Robert White should be the biggest comedy star on TV today " Mumble Comedy

Gall gynnwys iaith a hiwmor i oedolion, a argymhellir 16+

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.