Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Road

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Dyddiad: 23 - 30 Medi 2022 Celfyddydau: Drama
Road

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 23 Medi 2022 7:30pm
  • Dydd Sadwrn 24 Medi 2022 7:30pm
  • Dydd Mercher 28 Medi 2022 1:00pm 7:30pm
  • Dydd Iau 29 Medi 2022 1:00pm 7:30pm
  • Dydd Gwener 30 Medi 2022 1:00pm 7:30pm

Wedi'i chyflwyno gan Taking Flight Theatre

"THIS IS OUR ROAD! But tonight, it’s your road an’ all. You’ll meet all sorts down ‘yer. Anything could happen tonight like. ‘ANG ON, ‘yer we go!"

Pan ysgrifennodd Jim Cartwright 'Road', roedd 'Top Gun' yn y sinema, roedd Wcráin yn y newyddion, roedd y Ceidwadwyr wrth y llyw ac roedd pethau'n mynd o ddrwg i waeth. Swnio'n gyfarwydd?

Ymunwch â ni am noson wyllt. Bydd ein ffrind Scullery yn mynd â chi ar daith ar hyd ein ffordd. Dyw hi ddim y ffordd fwyaf prydferth, a dyw pawb ddim mor glên â'i gilydd – ond ein ffordd ni yw hi, ac os ydych chi'n barod, fe gewch chi ddod gyda ni.

Taking Flight Theatre sy'n ail-ddychmygu'r glasur yma o'r 80au ar gyfer Cwm Rhondda heddiw.

Yn Saesneg ac Iaith Arwyddion Prydain gyda chapsiynau creadigol a disgrifiad sain.

15 oed ac yn hŷn. Yn cynnwys iaith gref a golygfeydd sy'n anaddas i blant.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.