Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Rich Hall

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Comedi
Rich Hall

Ymunwch â Rich a'i griw rheolaidd o gryts talentog, ond eto'n ddi-waith yn barhaol, am gymysgedd gwirioneddol o ddigymell o'r goreuon cerddoriaeth a chomedi.

Mae Rich yn adnabyddus am ei arddull difynegiant. Ef yw meistr yr eironi abswrdaidd a ffraethineb cyflym. Dewch i'w weld ar ei orau yn y sioe newydd yma, sy'n dechrau fel dadansoddiad llym o America dan arweiniad Trump, ond yn dod i ben gyda dathliad o bethau Americanaidd

Mae hefyd yn ymddangos yn rheolaidd ar Very British Problems (Channel 4), Stand Up For The Week (Channel 4), QI (BBC1/2), Live At The Apollo (BBC1), Channel 4’s Comedy Gala Live At The O2, Have I Got News For You (BBC1), Rich Hall’s Cattle Drive (BBC4), Rich Hall’s Gone Fishing (BBC4), Otis Lee Crenshaw – London Not Tennessee (BBC2), a Never Mind The Buzzcocks (BBC2).

"Hall’s genius, on the spot lyrical rhyming is raucously entertaining and very clever” Spears magazine

“Quite simply brilliant musical comedy” 
 London is Funny

“As close as it gets to a guaranteed good show” Scotland on Sunday

“Blissfully Funny” Guardian

Oed 18+

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.