Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Ranger Chris: Let’s Talk Dinosaurs

As seen on Britain’s Got Talent

Canolfan: Y Colisëwm Dyddiad: 18 Awst 2022 Celfyddydau: Achlysuron i Blant
Ranger Chris: Let’s Talk Dinosaurs

Perfformiadau

  • Dydd Iau 18 Awst 2022 3:00pm 6:00pm

Ymunwch â 'Ranger Chris', seren Britain's Got Talent, wrth iddo fe gamu'n syth o oleuni'r Apollo i gyflwyno ei sioe gynhanesyddol enfawr i chi.

Camwch yn ôl filiynau o flynyddoedd i ddarganfod rhai o ddeinosoriaid enwocaf y byd gan gynnwys yr Allosaurus, Triceratops, ac wrth gwrs y T-rex.

Rhyfeddwch a mwynhewch wrth i'r creaduriaid anhygoel yma ddod yn fyw o flaen eich llygaid. Mae'n mynd i fod yn RHU-FEDDOL!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.