Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Pen-Blwydd Poenus Pete

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Achlysuron Cymraeg, Achlysuron i Blant
Pen-Blwydd Poenus Pete

Wedi'i gyflwyno gan Theatr Iolo

Comedi Cymraeg cyffrous ar gyfer y teulu cyfan neu grŵp ysgol gan y dramodydd llwyddiannus Gary Owen.

Mae ’na deulu – Mam, Dad, dau o blant a Cadi'r gath. Mae Dad yn dweud nad yw eisiau unrhyw ffwdan ar ei ben-blwydd. Felly mae Mam yn ei gymryd ar ei air: Wnaeth hi a’r plant DDIM BYD ar gyfer pen-blwydd Dad.

Ond, mae Dad yn gandryll nad oes neb wedi gwneud dim ar gyfer ei ben-blwydd. A phan fydd rhwystredigaeth Dad a phwer drygionus y gath yn dod ynghyd, mae’n achosi anhrefn mewn aduniad teuluol.

Mae Theatr Iolo yn falch iawn i fynd a'r sioe boblogaidd yma ar daith unwaith eto, gan gynnig cyfle perffaith i grwpiau ysgol a theuluoedd fwynhau taith llawn hwyl i'r theatr gyda'i gilydd.

Yn addas ar gyfer teuluoedd / grwpiau ysgol gyda phlant 6 oed a hŷn


Dim ond i Ysgolion

Mae modd i Theatr Iolo gynnig yr adnoddau ychwanegol yma ar gyfer ysgolion sy'n trefnu gweld y perfformiad:

• Pecyn adnoddau AM DDIM ar gyfer CA2

• Cyfle i drefnu gweithdy creadigol yn yr ysgol ar gyfer pob dosbarth sy'n dod i'r perfformiad

• Sesiwn Holi ac Ateb AM DDIM ar ôl y sioe a chyfle i gwrdd â'r cast

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.