Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

peeling

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Drama
peeling

Yn y Lolfa

Yn y cysgodion, a byth ar ganol y llwyfan, mae 3 pherfformiwr yn aros am eu hamser byr yn y golau. Dros gyfnod hir cafodd eu geiriau eu claddu gan lwch. Fe wnawn ni ddod â nhw i'r golwg yma. Cawn ni eu clywed yn adleisio yn y tywyllwch.

Bydd y ddinas yma'n disgyn.

Bydd 'peeling' yn herio cynulleidfaoedd i gael golwg ffres ar theatr, gydag Iaith Arwyddo Prydain, disgrifiad sain byw, ac is-deitlau Saesneg wedi'u plethu ym mhob sioe. Pwy sydd â'r hawl i greu celf? Storïau pwy ydyn ni'n eu defnyddio? A phwy fydd yno i ddwyn tystiolaeth?


Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.